Çevre ve İş Güvenliği

Çevre Sağlığı ve İş Güvenliği Anlayışımız

- Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek ve mümkün olan durumlarda tümüyle yok etmek,

- Çalışmalarımızdan kaynaklanan riskleri, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını tespit etmek, değerlendirmek, azaltmak ve yok etmek,

- Çevre ve iş güvenliği performansımızı sürekli olarak iyileştirmek,

- Çevre kirliliğini önlemeye yönelik doğrudan ve dolaylı tedbirleri almak, doğal kaynak kullanımını azaltmak,

- Çevre boyutlarımız ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuata uymak,

- Firma merkezimizin, müşterilerimizin, yerel yönetimlerin veya ilişki içinde olduğumuz diğer kurumların gerekliliklerini yerine getirmek,

- Çevre ve iş güvenliği kapsamındaki amaç ve hedeflerimize ulaşmak ve bunları geliştirmek,

- Politikamızı tüm çalışanlarımıza, müşteri ve tedarikçilerimize duyurmaktır.